орографічні чинники


орографічні чинники
Екологічні фактори, обумовлені особливостями рельєфу місцевості.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.